Czat


Uprasza się o używanie ogólnie przyjętych form językowych, a nie łaciny podwórkowej.