WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”
Miejsce – ŁEBA – OŚRODEK  „DIUNA”
Termin – 17.05.2017 – 31.05.2017 klasy – 3B, 3D, 3F
Miejsce – DŹWIRZYNO – OŚRODEK  „SOLARIS”
Termin – 1.06.2017 – 15.06.2017 klasy – 3A, 3C, 3E
Koszt jednego skierowania wynosi:  1315 zł   
Kwota może zostać pomniejszona o:
- dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł (dotyczy tylko dzieci
  zameldowanych w Siemianowicach Śląskich)
- dofinansowanie z WFOŚ i GW - 170 zł lub 400 zł (dla osób pobierających
  zasiłek rodzinny, rodzin zastępczych)
Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o dostarczenie decyzji.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto:
ZESPOŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
ul. Mikołaja 3
41-106 Siemianowice Śląskie

BANK POCZTOWY
nr konta:
47 1320 1465 2880 4916 2000 0001
tytuł wpłaty:
imię i nazwisko dziecka , klasa ...........
wypoczynek śródroczny 2017

I rata –  200,00 zł  DO  18 LISTOPADA  2016 r.
II rata – 200,00 zł  do 13 stycznia 2017 r.
III rata – 200,00 zł  do 17 lutego 2017 r.
IV rata – zależna od wysokości dofinansowania do 17 marca 2017 r.

Rodzice mogą się również ubiegać o dofinansowanie z zakładu pracy.
Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie I raty.

W SPRAWIE  FAKTUR INDYWIDUALNYCH PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU SP8
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 styczeń 2017, 13:28